“Hjälp mig hjälpa mig själv”

Montessoriförskolan

Pyramiden

Vi är ett föräldrakooperativ i Borås som driver en förskola med
 montessoripedagogiken som grund. Vi värnar om små barngrupper, engagemang
från er föräldrar, hängiven personal, eget kök och mysiga lokaler. Trygghet,
delaktighet, utveckling och lärande är viktigt för oss.

Säker och trygg förskola 2016-2020

Säker och trygg förskola 2016-2020

Vi har på nytt blivit utdelade utmärkelsen “Säker och trygg förskola 2016-2020”.

Denna utmärkelse ges av Borås Stad till de förskolor som strukturerat arbetar med att miljön och verksamheten ska upplevas som säker och trygg.

I en säker och trygg miljö:

  • Är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade om en olycka inträffar eller ett barn utsättes för våld.
  • Rapporteras alla skador.
  • Görs barnskyddsrönder minst en gång per år.
  • Finns en handlingsplan för säkerhetsarbetet som visar förskolans egenkontroll och ansvar.

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac lorem pretium, laoreet enim at, malesuada elit.

Recent Posts

Tags

There’s no content to show here yet.

Social Links