Säker och trygg förskola 2016-2020

Vi har på nytt blivit utdelade utmärkelsen “Säker och trygg förskola 2016-2020”.

Denna utmärkelse ges av Borås Stad till de förskolor som strukturerat arbetar med att miljön och verksamheten ska upplevas som säker och trygg.

I en säker och trygg miljö:

  • Är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade om en olycka inträffar eller ett barn utsättes för våld.
  • Rapporteras alla skador.
  • Görs barnskyddsrönder minst en gång per år.
  • Finns en handlingsplan för säkerhetsarbetet som visar förskolans egenkontroll och ansvar.