Pedagogiken

Montessoripedagogiken sätter det enskilda barnet i centrum vilket, uppskattas och upplevs som mycket positivt. Miljön anpassas till barnen, barnet får frihet att välja sitt arbete och man låter deras spontana intressen för stunden vara drivkraften för denne. Detta utvecklar koncentrationen och ger viljan att lära fritt spelrum.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Läs mer om Maria Montessori och Montessoripedagogiken på Svenska Montessoriförbundets hemsida, montessoriforbundet.se.

Montessoripedagogiken ligger som grund för vår verksamhet med Läroplanen för Förskolan (LPFÖ 18) som styrdokument där våra mål och riktlinjer för verksamheten anges.

Läs mer om läroplanen på skolverkets hemsida, www.skolverket.se.