Föräldrarna

Pyramiden är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att familjer som valt att placera sina barn hos oss gemensamt har ett ansvar för att verksamheten ska fungera. Föräldrakooperativet innebär även att man som förälder ges möjligheten att bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi tror att föräldraengagemang är positivt för alla!

För de föräldrar som vill engagera sig i någon kommitté finns mer information om respektive kommitté nedan.

Är man inte engagerad i någon kommitté eller styrelsen förväntas man utföra de arbetsuppgifter man tilldelas vid jourveckor och städdagar.

Städkommittén

I städkommittén sitter två familjer åt gången. De ansvarar för de inne- och utestäddagar som infaller en gång vardera per termin. De sammankallar, ger information och är närvarande som ansvariga på städdagarna. Vid städdagarna gäller obligatorisk närvaro från varje familj, undantaget de familjer som engagerar sig i datakommittén, hantverkskommittén och/eller styrelsen.

Vid städdagarna gäller obligatorisk närvaro från varje familj, undantaget de familjer som engagerar sig i datakommittén, hantverkskommittén och/eller styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.

Hantverkskommittén

Hantverkskommittén består av en handfull personer som, med sin kompetens, bidrar med att underhålla och förbättra verksamhetens miljö, såväl inom- som utomhus. Kommitténs arbete görs kontinuerligt på begäran av verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.

Datakommittén

Datakommittén har som uppgift att underhålla verksamhetens IT-stöd, såväl mjukvara som hårdvara.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.

Trivselkommittén

I trivselkommittén sitter två familjer åt gången. Deras ansvar är att anordna trivselaktiviteter, ofta i samband med bl.a. städdagarna samt ordna med presenter och uppvaktning till pedagogerna.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.