Föräldrarna

Pyramiden är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att familjer som valt att placera sina barn hos oss gemensamt har ett ansvar för att verksamheten ska fungera. Föräldrakooperativet innebär även att man som förälder ges möjligheten att bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi tror att föräldraengagemang är positivt för alla!

För de föräldrar som vill engagera sig i någon kommitté finns mer information om respektive kommitté nedan.

Är man inte engagerad i någon kommitté eller styrelsen förväntas man utföra de arbetsuppgifter man tilldelas vid jourveckor och städdagar.