Ansökan

Ansökan samt våra körutiner

  • Ansökan görs via e-tjänst hos Borås Stad.
  • Ansökan till Pyramidens kö kan göras från och med barnets födelse.
  • Den dag ansökan inkommer räknas som ködatum.
  • För att ansökan ska vara giltig ska den vara fullständigt ifylld.
  • Att göra en ansökan är kostnadsfritt.
  • Varje årskull har inbördes kö, d.v.s. alla barn födda t.ex. –21 köar inbördes. Detta för att få en jämn fördelning av åldrar i barngrupperna.
  • De barn som kan erbjudas plats i januari eller augusti (då vi normalt tar in nya) får ett platserbjudande. När ni som vårdnadshavare tackar ja till en plats för ert/era barn här hos oss på Pyramiden så förbinder ni er att följa Förskolans riktlinjer. Dessa riktlinjer utgår från Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan (LPFÖ 18).
  • Förskolan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att samtliga vårdnadshavare på olika sätt förväntas hjälpa till.

Vi tillämpar förtur och följande ordning gäller:

Syskonförtur för barn som gjort skriftlig ansökan och som har syskon i Pyramidens verksamhet.

Ansökan görs här

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.