Jourveckan

När det er familjs tur att ha jourvecka förväntas följande. Fråga gärna personalen om det är något särskilt som behövs.

  • Tvätta tvätt i tvättpåsen samt tvättpåsen (60 grader)
  • Se till att utegården är i ordning:
  • Sopa gångarna
  • Kratta/blås löv
  • Klipp gräs/skotta snö
  • Vänd sand i sandlådorna
  • Fyll igen gropar under gungorna och vid rutschkanor
  • Ta bort olämpliga föremål, ex. vassa grenar
  • Skräp till återvinningsstation skall slängas:
  • Allt skräp står sorterat och samlat i stora förrådet nere.

Tack vare er insats kan vi ha en så fin och ren förskola
Stort tack!