Jämförelsetjänsten

Du kan nu jämföra vår förskola med de övriga förskolorna inom Borås Stad med hjälp av jämförelsetjänsten som du finner på deras hemsida. www.boras.se.