“Hjälp mig hjälpa mig själv”

Montessoriförskolan

Pyramiden

Vi är ett föräldrakooperativ i Borås som driver en förskola med
 montessoripedagogiken som grund. Vi värnar om små barngrupper, engagemang
från er föräldrar, hängiven personal, eget kök och mysiga lokaler. Trygghet,
delaktighet, utveckling och lärande är viktigt för oss.

Klimatenkät mars 2016

Klimatenkät mars 2016

Vi har genomfört vår årliga klimatenkät för att få en bild av hur vårdnadshavare uppfattar kvaliteten på vår förskola. Så här blev resultatet.

100 % av de svarande anser att personalen har ett vänligt bemötande. Likaså menar 100% av vårdnadshavarna att de bemöts professionellt av personalen. Ytterligare tycker 100% av vårdnadshavarna att barnens synpunkter inhämtas systematiskt årligen och används i planering av verksamheten. anser att deras barn har roligt på förskolan och att deras barn utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom lek.

På frågan om barnen ges en möjlighet att påverka sin vardag anser 97 % (97 % 2015) av vårdnadshavarna att det görs. 3 % anser fortfarande att det inte stämmer. Detta innebär att vi måste bli ännu tydligare med att synliggöra hur barnens delaktighet och inflytande ser ut. Nästa år är målet 100 %.

100% (100 % 2015) av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sitt barn hos oss. Detta är fjärde året i rad med 100 % trygga vårdnadshavare.

Vårdnadshavarna, 97% (87,8% 2015), anser att deras synpunkter tas tillvara i planering och genomförande av verksamheten. Här har det framkommit att endast 3 % tycker att det stämmer dåligt (3 % 2015). Detta får vi synliggöra mer för vårdnadshavarna.Men resultatet visar också att fler vårdnadshavare i år än tidigare år anser att de har ett större inflytande och delaktighet i förskolan.

Att barnen ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att vara en bra kompis tycker 100% av vårdnadshavarna.

Svarsfrekvensen var 97% i år. (70,2% 2015)

Kommentarer från vårdnadshavare 2016

“En fantastisk förskola med engagerad personal, jag är väldigt trygg med att ha mitt barn placerat på Pyramiden”

“Den här förskolan är helt underbar. Jag är helt trygg med att lämna mitt barn på förskolan och det är alltid, alltid en bra kommunikation mellan mig och personalen och framförallt kommunicerar de väldigt fint med mitt barn. Det känns som om förskolan är alldeles lagom stor så att ALLA syns” 

” Montessoriförskolan Pyramiden är en helt fantastisk förskola, både när man ser till hur barnen får möjlighet att utvecklas och lära, hur de behandlas och hur de behandlar varandra. Även hur personalen är mot oss föräldrar, informativa, duktiga med utvecklingssamtal m.m. Utöver att de ger bra information är de också bra på att lyssna och ta till sig det som vi föräldrar säger till dem”

“Man får ett fantastiskt bemötande på Pyramiden och jag är väldigt tacksam över att vårt barn fick plats där”

“Personalens fokus är på barnen. Det märks. Uppkommer det bråk mellan de små individerna tas detta omhand och personalen hjälper dem att lösa situationen på ett sätt som skapar en god grund för varje barns självkänsla”

 

About Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ac lorem pretium, laoreet enim at, malesuada elit.

Recent Posts

Tags

There’s no content to show here yet.

Social Links