Årsmöte med efterföljande föräldramöte

Välkomna alla föräldrar i föreningen till årsmöte samt föräldramöte,
torsdagen den 19 september mellan kl. 18,00-19,30.