Om Oss

Personalen
På Förskolan Pyramiden har vi ett glatt gäng personal som har valt att jobba just hos oss! Personalen jobbar i Maria Montessoris anda och tar hjälp av montessorimaterial och den kunskap som ligger till grund för att barnen ska bli sköna, trygga individer. Vi har dessutom förmånen att ha ett eget kök med en anställd kokerska som lagar all mat på plats och det är ljuvligt för barnen att känna doften av nybakt och nylagat, det skapar en hemtrevlig atmosfär och dessutom kan maten lätt anpassas efter barnens behov.

Styrelsen
Styrelsen består av föräldrar till barn som för tillfället går på förskolan.

Information om styrelsen

Föräldrarna
Som förälder förväntas du vara delaktig och ta ansvar i verksamheten.

Ansvarsområden och hur du kan bidra

Säker och trygg förskola
Vi är en certifierad “Säker och trygg förskola″ (Säker och trygg förskola, Borås Stad). Denna utmärkelse ges av Borås Stad till de förskolor som strukturerat arbetar med att miljön och verksamheten ska upplevas som säker och trygg. Certifieringen gäller tom 2020.

I en säker och trygg miljö:

  • Är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs.
  • Är rutiner utarbetade och förankrade om en olycka inträffar eller ett barn utsättes för våld.
  • Rapporteras alla skador.
  • Görs barnskyddsronder minst en gång per år.
  • Finns en handlingsplan för säkerhetsarbetet som visar förskolans egenkontroll och ansvar.