Synpunkter och klagomål

Rutin för synpunkter och klagomål på Pyramiden
Dina synpunkter och/eller klagomål kan bidra till utveckling och förbättring av verksamheten. Därför vill vi gärna att du skriver ner dessa och skickar in dem till oss.

Ett klagomål ger oss på förskolan möjlighet att ta itu med problem eller missförstånd som uppstått. Det ger oss en möjlighet bli ännu bättre på det vi gör.

Alla pedagoger har i uppdrag att ta emot barns och vårdnadshavares synpunkter och klagomål.

Så här gör du som vårdnadshavare

 • Om du är missnöjd med något i verksamheten eller, om den inte motsvarar dina förväntningar, ska du i första hand framföra det till en pedagog. Tillsammans försöker ni lösa det som du är missnöjd med.
 • Om du fortfarande är missnöjd, eller om du tycker att du inte får hjälp eller svar av pedagogen, vänder du dig till förskolans rektor.
 • Kvarstår ditt missnöje kan du lämna ett skriftligt i formuläret.
  Du kan vara anonym när du framför ditt klagomål. Nackdelen är att vi då inte kan ta kontakt med dig och berätta hur vi följer upp klagomålet.

Det här händer med ditt klagomål

 • Förskolans rektor ska, om möjligt, inom fem arbetsdagar ta en första kontakt med den som lämnat klagomålet.
 • Förskolans rektor handlägger och dokumenterar ärendet genom en utredning med orsak och åtgärd.
 • Handläggningstiden kan variera beroende på vad klagomålet gäller, men bör vara högst två veckor.

Uppföljning

 • Förskolans rektor tar löpande upp klagomålsärenden för dialog på arbetsplatsträffar.
 • Förskolans rektor rapporterar löpande klagomålsärenden till styrelsen på styrelsemöten.
 • När utredningen är avslutad ansvarar förskolans rektor för att utredningen återkopplas till den som lämnat klagomålet.
Vad avser synpunkten/klagomålet
?
Vad din synpunk eller ditt klagomål avser, tex scheman, måltider, utevistelser eller annat.
Beskrivning ditt ärende, problem eller synpunkt ?
Beskriv kort den/de synpunkter du har på verksamheten och/eller ge förslag till förbättringar
?
Kryssa för här om du vill att vi kontaktar dig, glöm då inte att även ange kontaktinformation.
Namn
?
Ditt för- och efternamn
Telefonnummer
?
Ditt telefonnummer så vi kan kontakta dig om vi har frågor eller vill veta mer, eller om du vill bli kontaktad.
E-Post
?
Din e-postadress
Jag är
Skriv nedanstående kod
Skriv nedanstående kod