Städkommittén

I städkommittén sitter en till två familjer åt gången. De ansvarar för de inne- och utestäddagar som infaller en gång vardera per termin. De sammankallar, ger information och är närvarande som ansvariga på städdagarna.

Vid städdagarna gäller obligatorisk närvaro från varje familj, undantaget de familjer som engagerar sig i datakommittén, hantverkskommittén och/eller styrelsen.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.