Hantverkskommittén

Hantverkskommittén består av en handfull personer som, med sin kompetens, bidrar med att underhålla och förbättra verksamhetens miljö, såväl inom- som utomhus. Kommitténs arbete görs kontinuerligt på begäran av verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.