Styrelsen

Förskolan Pyramiden har en styrelse som består av medlemsvalda föräldrar. Styrelsen har insyn i verksamheten och styr övergripande tillsammans med förskolechefen som delegerats bl.a. arbetsmiljö-, personal- och ekonomiansvar. Styrelsen ansvar för att verksamheten följer gällande lagar och regler.

För mer information, vänligen kontakta vår förskolechef.