Styrelsen

Förskolan Pyramiden har en styrelse som består av medlemsvalda föräldrar. Styrelsen har insyn i verksamheten och styr övergripande tillsammans med förskolechefen som delegerats bl.a. arbetsmiljö-, personal- och ekonomiansvar. Styrelsen ansvar för att verksamheten följer gällande lagar och regler.

Nedan listas aktuella styrelsemedlemmar med position och kontaktuppgifter. Mer information om styrelsens arbete kan fås av förskolechefen samt styrelsens ordförande.

Henrik Hernström
Ordförande
Tel: 0728-85 25 62, Epost: henrik.herstrom@volvocars.com

Sara Hultgren
Vice ordförande
Tel: 0705-39 22 10, Epost: sarahultgren@hotmail.com

Ann-Catrin Alexanderson
Kassör
Tel: 0708-85 93 55, Epost: anncatrin.alexanderson@gmail.com

Marcus Mordenfeld
Sekreterare
Tel: 0734-14 15 17, Epost: marcus@bendit.se

Johanna Hane
Personalansvarig
Tel: 0739-51 46 88, Epost: johanna.hane@gmail.com

Anton Hammargren
Kommittéansvarig
Tel: 0735-26 56 91, Epost: anton_hammargren@hotmail.com

David Sundell
Informationsansvarig
Tel: 0761-49 79 53, Epost: david.sundell@gmail.com