Snabbinfo

“Livet har många sidor. Montessoriförskolan låter barnens egna funderingar få utvecklas till insikt”

Pyramiden är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, vars syfte är att driva en förskola med montessoripedagogik som pedagogisk inriktning. Föreningen drivs som ett föräldrakooperativ, d.v.s. föräldrar är ansvariga för underhåll av lokaler och utemiljö samt ytterst ansvariga för ekonomi, personalfrågor, m.m. Förskolans rektor är pedagogiskt ansvarig samt har ett delegerat ansvar för att sköta den dagliga driften av verksamheten. Vi är fristående från kommunen med egen kö, men vi följer kommunens regler och riktlinjer och vår pedagogik grundar sig i läroplanen för förskola, LPFÖ 18.

Våra mysiga lokaler ligger på Ramnalid i Parkstaden, med gångavstånd till natursköna Ramnaparken. Förskolan har totalt 46 platser fördelat på två avdelningar;

  • En yngrebarnsavdelning 1-3 år med grupperna Humlan och Biet, där vardera grupp har två pedagoger och ca 9 barn.
  • En äldrebarnsavdelning 3-6 år med grupperna Kuben och Prisman, där vardera grupp har två pedagoger och ca 14 barn.

Vidare har vi en kokerska i verksamheten som lagar all vår mat på plats. Detta bidrar till goda dofter som sprids i hela huset så matlusten väcks vid liv redan före lunchdags. Barnen har även sång och musik tillsammans med musiklärare från Musikskolan.

Våra öppettider är vardagar kl 07:00-17:15. Fredagar stänger vi 16:30. Förskolan stänger fyra veckor under sommaren samt två dagar per termin för fortbildning. Taxan är densamma som i kommunala förskolor.