Anmälan

Anmälan samt våra körutiner

  • Anmälan görs via e-tjänst hos kommunen.
  • Anmälan till Pyramidens kö kan göras från och med barnets födelse.
  • Den dag anmälan inkommer räknas som ködatum.
  • För att anmälan ska vara giltig ska den vara fullständigt ifylld.
  • Att göra en anmälan är kostnadsfritt.
  • Varje årskull har inbördes kö, d.v.s. alla barn födda t.ex. –12 köar inbördes. Detta för att få en jämn fördelning av åldrar i barngrupperna.
  • De barn som kan erbjudas plats vid höststart (det är endast då vi i regel kan ta in nya barn) får ett platserbjudande hemskickat till sig i mars/april. När ni som vårdnadshavare tackar ja till en plats för ert/era barn här hos oss på Pyramiden så förbinder ni er att följa Förskolans riktlinjer. Dessa riktlinjer utgår från Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanen för förskolan (LPFÖ 18).
  • Förskolan är ett föräldrakooperativ, vilket innebär att samtliga vårdnadshavare på olika sätt förväntas hjälpa till.

Vi tillämpar förtur och följande ordning gäller:

  1. Syskonförtur för barn som gjort skriftlig anmälan och som har syskon i Pyramidens verksamhet.
  2. Barn som har plats på annan Montessoriförskola. Intyg från den Montessoriförskola där plats innehas måste lämnas till Pyramiden.

Anmälan görs här 

För mer information, vänligen kontakta vår rektor.